in English

I fællesskab finder vi den rigtige løsning

Digitale forretninger drives i et samarbejde med forskellige specialister. Det er meget forskellige kompetencer der skal i spil til at udvikle en ehandelsplatform, planlægge globale websites, designe og udvikle mobil-apps, varetage logistik eller håndtere betalingsløsninger. Vi har specialiseret os i at definere kravene til løsninger og leverandører, og vi gennemfører processen der fører frem til valg af den rigtige og bedste løsning og samarbejdspartner.
Hos eCapactity er vi uafhængige af leverandører og teknologier. Vi har et unikt overblik over leverandører til ehandelsvirksomheder og af digitale ydelser. Vi kan spare din virksomhed for et stort arbejde med at afdække markedet, og sikrer at din virksomhed køber præcis det der er nødvendigt for at realisere jeres digitale målsætninger.
Til det formål bruger vi vore unikke leverandørdatabase, der løbende opdateres med den viden vi får om de forskellige udbydere. Samtidig har vi tilrettelagt en struktureret proces for gennemføre et udbud og leverandørvalg.

Det vi tilbyder:

  • Udarbejdelse af forretningskrav og udbudsmateriale
  • Prækvalifikation af relevante leverandører med udgangspunkt i vores erfaring og leverandørdatabase
  • Gennemførelse af udbudsprocessen og leverandørvalg
  • Bistand ved prisforhandling og aftaleindgåelse

Vores metode:

Når vi hjælper vores kunder med at finde den mest optimale leverandør til at løse netop deres udfordringer, benytter vi følgende fremgangsmåde:

  1. Koncept og behovsopgørelse

Vi hjælper med at beskrive det nye koncept og de afledte behov for både kunder og virksomhed. Gennem workshops med interne og/eller eksterne specialister på området, definerer vi krav og forventninger til de fremtidige systemer og leverandører. Vi udarbejder en krav- og behovsopgørelse (Request for Proposal), der bruges fremadrettet som fundament for diskussion og indgåelse af aftale med de potentielle leverandører.

  1. Gennemførelse af udbudsproces

I udbudsprocessen kombinerer vi vores proceserfaring og modeller, branchekendskab og grundlæggende forståelse for hvordan en digital organisation opererer. Vi anvender vores leverandørdatabase til præ-kvalifikation og benchmark af udvalgte leverandører. eCapacity styrer processen og sikrer, at både virksomhed og potentielle leverandører opnår den bedste indbyrdes forståelse af problemstillingerne.

  1. Leverandørvalg

eCapacity er uafhængige rådgivere, og vores rolle er at hjælpe vore kunder til at træffe velbegrundede beslutninger undervejs i processen. Beslutninger skal tages på et objektivt grundlag og leverandører skal vurderes på ensartede vilkår. Med udgangspunkt i den konkrete kundesituation anbefaler vi den for kunden mest optimale løsning, der på bedste vis matcher både forretningsmål, krav, økonomi og tidsplan.

Leverandørdatabase der skaber markedsoverblikket

Med afsæt i vores mangeårige erfaring med at gennemføre udbud har vi opbygget en database med oplysninger om leverandører inden for ethvert område, der relaterer sig til eBusiness og digital forretning.
Formålet med eCapacitys leverandørdatabase er bedst muligt at kunne matche din virksomheds behov med mulige leverandører, så udbudsmaterialet kun sendes til de mest relevante og så den fremtidige løsning og samarbejde efterfølgende fungerer bedst muligt.

Hvis du er underleverandør til større e-handelsløsninger, enten som IT integrator/web udviklingshus, designer, UX, leverandør af lager, distribution, kundeservice, internet betaling, dialog og targeting eller andre relaterede tjenester, er du velkommen til at kontakte eCapacity for at blive optaget i leverandørdatabasen.

Oplysninger holdes fortroligt hos eCapacity og bliver kun delt med potentielle kunder i forbindelse med udbudsprocessen.

in English

Vi arbejder også for