Director, Strategi & Eksekvering

In English

Profil
Ina Rosen arbejder i krydsfeltet mellem strategi, indsigt og implementering, der hvor digital er både driver og differentierer. Hun er specialiseret inden for digital forretningsstrategi og produktudvikling, brugercentreret design og innovation samt designtænkning. Hun anvender ofte en proces-orienteret tilgang til at sikre, at både interessenter og brugerindsigter bringes aktivt i spil i løsningerne.

Ina indgår i eCapacity’s ledelse og er desuden udførende medlem af Strategi- og Eksekveringsteamet.

Erfaring
Inas erfaring omfatter medier, medlemsorganisationer, kommercielle virksomheder, myndigheder og kommuner. Hun har en bred bureau-baggrund. Siden 2002 har hun arbejdet på teknisk bureau, user experience- og design-bureau samt på kommunikationsbureau. Her har hun blandt andet haft ledelsesansvaret for den digitale transformation af et af Danmarks største kommunikationshuse.

In English