YouSee får overblik over digitale kampagner på tværs af kanaler

in English

Ved at bruge et specialværktøj har YouSee fået hold på håndteringen af sine mange hundreder online-kampagner.

Problemstilling

Som så mange andre virksomheder oplevede YouSee, at det var vanskeligt at håndtere de mange kampagneaktiviteter såsom online, mail, sociale medier og search:

  • Mange forskellige brugere både internt og eksternt
  • Mange forskellige måder at navngive tracking-koder
  • Efterfølgende rapportering blev uoverskuelig og inkonsistent

Samlet set gav det et manglende overblik over forretningsværdien og dårlig mulighed for at optimere de ressourcer, der bliver brugt på området.

LøsningWeb analyse, Metrics, Strategisk rådgivning

eCapacity har udviklet et standardsystem, Metrics, til systematisk oprettelse af trackingkoder og efterfølgende integration med trafik- og salgsrapportering i Adobe Analytics (Sitecatalyst).

Metrics giver adgang til, at flere brugere kan oprette kampagnekoder på tværs af trafikkilder (f.eks. display, affiliate, mail, social medier, search m.m.)

Alle koder kommer på den måde til at følge en logisk og ensartet syntaks, der gør, at den efterfølgende rapportering i Adobe Analytics på tværs kanaler bliver overskuelig.

YouSee bruger i dag Metrics på tværs af flere afdelinger i hhv. Online, Marketing og CRM og på tværs af eksterne medie- og search-bureauer (i alt mere end 20 personer).

Fremgangsmåde

Første del af implementeringen var en workshop med alle relevante interessenter, hvor behov og krav til marketing-tracking blev fastlagt.

Herefter blev Metrics konfigureret specifikt til YouSee med de relevante kategorier, typer, kanaler, brugere osv., og Analytics blev sat op til at modtage og rapportere koderne korrekt.

Efter ca. en måned gennemførte eCapacity et review af opsætningen, der sikrede, at alle opståede spørgsmål og nødvendige tilpasninger blev håndteret.

I dag bruges Metrics til håndtering af 100+ kampagner på månedsbasis.

Resultat

YouSee har fået helt ny indsigt i og overblik over kampagner på tværs af kanaler og har fået skabt en klar struktur for håndtering af kampagnerne, der gør, at der fremadrettet kan optimeres og analyseres langt bedre end før.

Samtidig er der sparet væsentlig tid og udfordringer med at koordinere kampagner på tværs af de mange interessenter, der arbejder med området.

in English