Få overblik over dine tal med dashboards og datavisualisering

Hemmeligheden bag datadrevne digitale kanaler ligger i tallene – ikke mindst de tal der fortæller om, hvordan dine sites og apps bliver brugt. Men nogen gange kan det være svært at få overblik over dem. Fordi der er så mange tal, at man tit ikke kan se skoven for bare træer.

En ting er at måle. Noget andet at måle – og fremvise – det rigtige. Det hjælper eCapacity med.

Kender du det problem, hjælper vi gerne med at finde ud af, hvilke tal det er vigtige at fokusere på. Og præsentere dem, så den historie de fortæller, kommer klarest muligt frem, og gør dig istand til at agere. Vi er eksperter i at måle, rapportere og analysere med Adobe Analytics og Google Analytics og sætte dashboards op i Klipfolio, Power BI, Tableau eller QlikView – så I bagefter kan udnytte data til optimering af performance og til Insights og predictive analytics.

Vi kan sætte Live dashboards op, så du kan følge udviklingen i realtime

Live visualisering af data i dashboards egner sig godt, når du har brug for hurtigt at få overblik den aktuelle udvikling – og reagere på den. Fordi dashboards kan give et her-og-nu billede i realtime. Og fordi dashboards gør det muligt grafisk at sammenholde aktuelle aktiviteter med forecast mens de udspiller sig.


Læs relateret case: Kunstig intelligens på codan.dk skaber vækst i den digitale forretning


Vi kan opstille targets, forecasts og budgetter med dig

Rapportering giver, i sin rene form, et snapshot af tingenes tilstand på dine digitale kanaler. Skal man bruge rapporteringen til at styre efter, er dét sjældent nok. Så vil du typisk gerne kunne se, hvordan det går i forhold til dine målsætninger, og om og hvornår målsætningerne kan nås. Målt både i adfærds-data og i kroner og ører. Vi hjælper dig med at opstille targets, forecasts og budgetter.

Vi kan hjælpe dig med at etablere live dashboards i Google Analytics og Adobe Analytics (læs mere om hvordan vi kan hjælpe med Google Analytics her og Adobe Analytics her) – og med at samle mange kilder sammen i fælles dashboards i f.eks. Klipfolio, Power BI, Tableau og QlikView.

Når du dine mål? Dashboards sat op i hhv. Klipfolio og Adobe Analytics

Vi kan hjælpe med at fastsætte dine KPI’er

Jo klarere målene med dine digitale kanaler er, jo lettere er det at kommunikere resultaterne videre. Vi har hjulpet hundredevis af virksomheder med at opsætte KPI’er for performance på sites og apps – og hjælper også gerne med at finde de målepunkter der giver mest mening for dig.


Vil du høre mere? Ring eller skriv til  Thomas Løjmann Jørgensen, som er vores Head of Technology & Activation og som har det store overblik over mulighederne i dashboards, rapportering og visualisering.


Vi kan sørge for, at du har de rigtige rapporter

Forskellige stakeholdere er sjældent interesseret i det samme. Vi hjælper med at opsætte en rapporteringsstruktur på tværs af forretningsområder og enheder, så findings og budskaber kommer klarest muligt ud.

Vi kan hjælpe med at sende rapporter i PDF og excel med faste intervaller

For en rapportering der dækker over længere periode, f.eks. en uge, måned eller et kvartal, bruges typisk en automatiseret løsning med fast interval for udsendelse eller opdatering. Både Adobe Analytics, Google Analytics samt en lang række andre databaser og API’er kan rapporteres helt eller delvist automatisk i Excel eller PDF – vi kan hjælpe dig med at kombinere dem eller sætte dem op hver for sig.

Måden vi arbejder på

  • Vi sikrer en ensartet metode igennem hele rapporteringsforløbet både på tværs af afdelinger, produkter og brands
  • Vi afstemmer behov i forhold til interessenter, tidsramme og budget
  • Vi er i tæt dialog med jeres/vores implementeringsfolk for at sikre datakvaliteten. Vi tror på, at store beslutninger kan træffes på baggrund af data; derfor er det vigtigt at sikre data-outputtet helt ned til sidekoden

Hvad er din udfordring?

Vi vil meget gerne høre om jeres udfordringer og give vores bud på om og hvordan vi kan hjælpe. Ring eller skriv til vores head of technology og activation Thomas Løjmann Jørgensen (tlj@ecapacity.dk, tlf: 60 57 51 00) – han har det fulde overblik.

Kundereferencer og cases:

Case: Kunstig intelligens på codan.dk skaber vækst i den digitale forretning Kunstig intelligens på codan.dk skaber vækst i den digitale forretning
Jo flere der besøger Codan.dk, jo bedre bliver sitet til at gennemskue, hvad de enkelte brugere reagerer på – og tilpasse sig til det. Maskinlærings-algoritmerne…

Se alle kundereferencer