I nogle virksomheder er det allerede en del af kulturen andre steder kommer det helt sikkert på dagsordnen over de næste 12-18 måneder. Nemlig at marketingafdelingen skal være en endnu tættere del af kerneforretningen.

Det betyder bl.a. at der skal arbejdes målrettet med at optimere marketingkroner således, at virksomheden får mest mulig ud af investeringen i marketingaktiviteterne.

Vi kan allerede nu se, at det betyder, at der i marketingafdelingerne kommer nye profiler ind – dem med Excelarket, der kan sikre at fokus på kerneforretningen holdes og at den forretningskritiske information holdes internt og ikke kun hos marketingafdelingens samarbejdspartnere.  Marketing intelligence bliver med andre ord en ny intern deciplin.

Det nye paradigme kommer til at ændre tingene på mange fronter i marketingafdelingen: kulturen, tilgang af nye profiler, relation til samarbejdspartnere, implementering af analysesystemer etc.

For online marketing delen stiller det krav til, at marketingfolkene har detaljeret indsigt i performance for de enkelte tiltag og medier og optimerer efter det. Det vil fx. helt sikkert også betyde, at SEO som deciplin vil komme højere op på dagsordenen, da ROI typisk er meget højere end for nogen anden online marketing diciplin. SEO er også meget sværere at arbejde med fordi det i høj grad kræver arbejde internt i organisationen med at optimere kode på websitet, anderledes indhold etc. – altså initiativer der kræver interne ressourcer fremfor den traditionelle måde som mange arbejde på – nemlig at få mediabureauet til at købe medieplads.

Hvad kommer det nye paradigme til at betyde for jer?