FDIHs generalforsamling den 27. april blev Per Rasmussen fra eCapacity valgt til ny formand.

”E-handel og onlineaktiviteter har stor betydning for flertallet af danske virksomheder på tværs af brancher. Derfor er det afgørende, at FDIH i de kommende år arbejder for bedre rammebetingelser, så vores konkurrenceevne på nettet styrkes”, siger Per Rasmussen, nyvalgt formand for FDIH – Foreningen for Distance- og Internethandel.

Dansk e-handel er vokset eksplosivt i de seneste år, så vi i alene i 2010 nåede en omsætning på online detailhandel på over 40 mia. kr. Nye analyser viser, at hele 5,8 % af Danmarks BNP i dag kommer fra e-handel, hvilket understreger betydningen af, at FDIH markerer sig som en stærk og handlekraftig interesseorganisation. Det gælder både i forhold til virksomhederne, lovgivere og myndigheder i Danmark og EU, og i forhold til de forskellige aktører inden for indenfor betaling, distribution mv., der er afgørende for den videre vækst i dansk e-handel.

“Det bliver et utroligt spændende hverv at stå i spidsen for FDIH. Foreningen har udviklet sig fra primært at fokusere på de rene e-handelsvirksomheder til, at vi i dag varetager interesser og hjælper alle de virksomheder, der har aktiviteter på nettet. Vi oplever stadig flere udfordrende opgaver i takt med, at de etablerede virksomheder indenfor både detailhandel og BtB etablerer sig online. Lovgivningen på området bliver samtidig mere kompleks og omfattende, særligt med EUs digitale dagsorden. Der er ingen tegn på at væksten i dansk e-handel vil aftage i de kommende år. Det er derfor vigtigt, at FDIH fortsat vokser sig større, stærkere og skærper profilen, når vi skal varetage det overordnede mål, nemlig at styrke medlemmernes forretninger og dansk e-handel,” siger Per Rasmussen, formand i FDIH.

FDIHs nye formandsskab består af Per Rasmussen som formand, og Niels Ralund som næstformand. De har begge flere års erfaring i FDIHs bestyrelse.

Per Rasmussen har en lang erfaring indenfor e-handel, hvor han frem til 2007 havde ansvaret for TDC’s forretning på nettet, og i dag er involveret i e-handelsaktiviteterne i lang række danske virksomheder. Han afløser Claus Hjorting, der siden 2003 stået i spidsen.