Vi aktiverer dine kundedata i hele kunderejsen

CMO’ens største udfordring i 2019 er at skabe sammenhæng og optimere hele kunderejsen på tværs af alle kontaktpunkter – og til denne opgave er DMP (Data Management Platform) og CDP (Customer Data Platform) kerneteknologier. Med en DMP kan du sammenkoble data om dine kunder helt fra begyndelsen af kunderejsen på social, search, display og andre betalte kanaler til de besøger på dine websites og apps og til sidst køber dine varer og services online, offline i butikken, call centret eller hos en partner. Med en samlet kundeprofil i en DMP platform kan du orkestrere kunderejsen og gøre den datadreven og relevant for hver eneste unikke kunde gennem aktivering af kundesegmenter i alle kanaler.

Indsigt, aktivering og optimering med DMP

DMP løsningerne og anvendelsen er under hastig udvikling. Hvor en DMP for få år siden primært var et værktøj til optimering af paid media er det i dag en platform som anvendelse i hele kunderejsen og tværs af organisationen og kontaktpunkter. Hos eCapacity tager vi et holistisk syn på anvendelsen af DMP og udnytter aktivt synergierne til digital analyse, optimering & personalisering og persondata compliance og hjælper vores kunder med at designe og implementere datadrevne kunderejser på tværs af kontaktpunkter og skabe vækst og forbedret ROI.

Implementering og operationalisering af DMP

I et komplekst marketing teknologilandskabet kan det være en krævende implementere nye marketing teknologier og forankre dem i organisationen. Hvordan prioriterer jeg indsatser i forhold til forretningsmålsætninger og min organisations modenhed? Hvilke kompetencer skal jeg in/outsource ved implementering? Hvordan sikrer jeg at den nye teknologi bliver forankret i organisationen og skaber den forventede ROI?

Hos eCapacity hjælper vi vores kunder med at implementere DMP teknologier i deres samlede teknologilandskab med fokus på at opnå en markant forretningsmæssig effekt gennem at kombinere vores management konsulenters forretningsforståelse med vores tekniske konsulenters systemviden og praktiske erfaring med såvel DMP løsninger som de teknologier der integreres med.

Fra den tekniske implementering af en DMP løsning til at teknologien er organisatorisk forankret og integreret i virksomhedens værdiskabende forretningsprocesser ligger en stor opgave. Hos eCapacity hjælper vi vores kunder med at skabe ROI i deres marketing teknologi investeringer og forankre løsningerne i organisationen med udgangspunkt i best practice og vores konsulenters direkte praktiske erfaring med:

  • Fastlæggelse af og opfølgning på forretningsmålsætninger og KPI’er
  • Opbygning af best practice og dokumentation af arbejdsprocesser
  • Træning i løsninger og arbejdsprocesser
  • Indgå som en del af kundens marketingteam og deltage i den daglige eksekvering

Måden vi arbejder på

  • Tæt samarbejde med ledelse, marketing-afdeling og IT-udviklingsteam
  • Vores team af konsulenter spænder fra tekniske konsulenter til implementeringsorienterede og forretningskonsulenter. Vores erfaring i at kommunikere på tværs af disse specialiserede faggrupper er med til at sikre konsensus.
  • Vi skaber en løsninger, der tilgodeser virksomhedens behov igennem hele den digitale værdikæde. Det er grundlæggende, for den måde vi arbejder på som et team, både internt og ekstern.

Hvad er din DMP udfordring?

Vi vil meget gerne høre om jeres udfordringer med aktivering af data i hele kunderejsen og give vores bud på hvordan vi hjælpe og skabe forretningsmæssige resultater med DMP teknologier. Ring eller skriv til vores Senior Manager Martin Wammen (msw@ecapacity.dk, tlf: 25 75 75 96) – han har det fulde overblik.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/www/ecapacity.dk/wp-content/themes/ecapacity/partials/worked-with-items.php on line 7

Vi arbejder også for


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/ecapacity.dk/wp-content/themes/ecapacity/partials/worked-with-items.php on line 23