Kundedata, compliance og cookies

Vi hjælper dig med at håndtere og bruge kundedata, så du når dine forretningsmæssige mål

Persondataarkitektur

Vi hjælper dig med at indsamle, forbinde, styre og aktivere dine kundedata. Både udadtil og indadtil – og på tværs af CRM-, ERP-, ecommerce-, SoME-, email-, paid media-, search- og øvrige digitale kanaler. Vi reviewer, mapper og tilretter din eksisterende setup, og opsætter din data management, så du kan nå dine forretningsmæssige mål og samtidig sikre compliance.

Identity og Permission management

Vi hjælper dig med at få overblik over dine permissions, så du hele tiden har et opdateret billede af, hvilke kunder der har givet dig lov til hvad. Uanset hvilken kanal permissionen er givet gennem. Vi hjælper dig med at håndtere dine kunders identiteter. Og vi hjælper dig med at give dine kunder de rigtige muligheder for selv at kunne styre deres data.

Cookie-compliance

Vi hjælper dig med at holde styr på din cookie-praksis – også i komplekse globale digitale kanaler og mulitdomæne-konfigurationer, hvor både behovene for at bruge cookies og den gældende lovgivning varierer. Vi hjælper dig med at identificere cookies, dokumentere og afklare formål og ejerskab, indsamle permission og aligne interne cookie-processer og derigennem sikre compliance.

Hvad er din udfordring?

Vi vil meget gerne høre om jeres udfordringer og give vores bud på om og hvordan vi kan hjælpe. Ring eller skriv til Martin Wammen, direktør for MarTech (msw@ecapacity.dk, tlf: +45 25 75 75 96).