Director, Strategi og Eksekvering

In English

Profil
Ina Rosen arbejder i krydsfeltet mellem strategi, indsigt og implementering, der hvor digital er både driver og differentierer. Hun er specialiseret inden for digital forretningsstrategi og produktudvikling, brugercentreret design og innovation samt designtænkning. Hun anvender ofte en proces-orienteret tilgang til at sikre at både interessenter og brugerindsigter bringes aktivt i spil i løsningerne.
Hendes erfaring omfatter medier, medlemsorganisationer, kommercielle virksomheder, myndigheder og kommuner.
Ina indgår i eCapacity’s ledelse og udførende medlem af teamet Strategi og Eksekvering.

Erfaring
Ina har en bred bureau-baggrund. Siden 2002 har hun arbejdet på teknisk bureau, user experience og design-bureau samt på kommunikationsbureau, blandt andet med ledelsesansvaret for den digitale transformation af et af Danmarks største kommunikationshuse.

In English