Det var en fornøjelse og inspirerende at deltage i Google & Innovation Lab Executive Management Tour 2011, hvor temaet var ”The future of leadership”.

En spændene række af besøg og samtaler med nogle af mest interessante ”tænkere” i Silicon Vally, var udgangspunktet for en tur i helikopter perspektivet og et kik på hvad det er for en fremtid i står overfor, og hvilke udfordringer fremtidens virksomhedsledere står overfor.

Jeg vil i dette i dette indlæg dele et lille udpluk af de interessante diskussioner og input vi fik. Der var rigtig mange gode pointer i de diskussioner vi havde, men et par af dem der gik igen var:

  • At fremtiden ikke former sig selv, vi vælger hvordan vi fælles fremtid skal forme sig – fremtiden er et resultat af det vi gør. Og vi som virksomhedsleder har et særligt ansvar for det.
  • Fra alle de virksomhedsleder vi mødte (Googles CFO, Sun’s founder mv.), var det budskabet at det er teamet af talentfulde medarbejder der skaber de succesfulde virksomheder, og at det derfor handler om at tiltrække de absolut bedste talenter når man rekrutterer, og aldrig gå på kompromis. Det er talenterne der driver væksten i virksomheden.
  • De virksomheder der har bedst chance for at overleve i fremtiden, er de virksomheder der har en ekstrem høj omstillingshastighed. Man skal være klar til at omstille sig når nye disruptive forretningsmodeller rammer det marked man befinder sig i.

Her er et udpluk af de input jeg i øvrigt syntes var interessante –

Institute for the Future præsenterede deres 10 års forecast der var en interessant betragtning omkring, hvordan f.eks. CO2 udledningen fra produkter vil komme til at drive forbrugernes valg. Udover at deres forecast var interessante var det spændende den måde de visualiserede det på. Som eksemplet her, hvor der er indbygget display i briller, og genkendelse af produkterne på butikshylden. Hvor man så kan se information om hvordan ens venner i de sociale netværk har rated et produkt osv.

De centrale faktorer som de mener vil forme de næste 10 år er:

•The Carbon Economy

•The Water Ecology

•Adaptive Power

•Cities in Transition

•Molecular Identity

Og som de behandler i 4 forskellige scenarier:

•Growth: One Step Ahead of Disaster

•Constraint: Sustainable Paths in a Low-Capital World

•Collapse: Local Disaster, Regional Conflicts

•Transformation: Superstructed Systems

IFTF har visualiseret og udviklet et kort over deres forudsigelser for de kommende 10 år, der kan downloades

Jamais Cascio gav hans bud på teknologier der vil ændre verden, og på hans betragtninger omkring CO2 påvirkningen fra amerikanernes forbrug af Cheeseburgers sammenlignet med CO” udledningen fra alle de SUV’s som bliver opfattet som en af de primære miljøbelastende produkter. Se et summery af Jamais foredrag.  På hans blog kan man se hans overvejelser og beregninger af ”The carbon footprint of a Cheeseburger”.

På NASA AMES RESEARCH CENTER, var højdepunktet micro universitetet Singularity university. Her mødte vi Peter Diamandis der talte om udfordringerne ved at forudsige fremtiden, i en teknologisk udvikling der udvikler sig med ekspotentiel hastighed. Take away er at når vi forecaster udviklingen i vores strategiske planer, så kan vi på 3 års sigte nogenlunde ramme rigtigt, men på 5 og 10 år sigt er den teknologiske udvikling så ekspontielt hurtigt, at vi undervurderer udviklingen.

Peter Diamandis (der i øvrigt er idemande bag X-Prizes der bla. har skabt fundamentet for kommercielle rejser i rummet), beskriver i denne video hans synspunkter omkring forudsigelse at fremtiden Læn dig tilbage til et spændende foredrag :-).

 

Hos Google fortalte Patrick Pichette, SVP and Chief Financial Officer om hvordan man arbejder med ledelse i Google, og hvordan de dyrker filosofien om at alt kan lade sig gøre, at computer power er uendelig og derfor er det kun et spørgsmål om hvordan man forstår at udnytte den ressource. Masser af spændende betragtninger og et super interessant møde, der er svært at gengive i kort form.

En anden interessant taler hos Google var Cyrus Mistry, der fortalte om Google Crome. De har udviklet en ren net computer sammen med Samsung, som kun har en Crome browser. Man skal altså arbejde med rene cloud baserede løsninger, og forretningsmodellen for Google er at tilbyde computeren for 38$ pr. måned, hvilket giver en langt lavere TCO (Total cost of ownership) end det man ser med en traditionel pc. Interessant koncept – det bliver spændende at se om det reelt kan tage markedsandele, eller om vi skal afvente at cloud computing bliver lidt mere modent før vi vil slippe vores labtops.

Som kontrast til Googles stærkt ingeniør drevene organisation, fortalte John Stoddard fra IDEO om hvordan de arbejder med user centered innovation og udvikling af virksomheder med afsæt i design. John var i danmark på New Media days i 2007, og kan genses på http://newmediadays.dk/john-stoddard

Super inspirerende tur til Silicon Valley, og en stor tak til Google og Innovation Lab for at sætte nogle spændende møder op.