Alka får strategisk fundament for udvikling af online kanal

in English

Digital strategi og avanceret webanalyse skaber nyt forretningspotentiale

Alka har lagt en ny forretningsstrategi der ligger fundamentet for et væsentligt kanal skift mod de digitale kanaler. Det indebar en ny produktstrategi og en digital kanal strategi der danner grundlag for den forretningstransformation virksomheden gennemgår, og som bl.a. monitoreres igennem avanceret webanalyse og datamining.

Alka ønskede at imødegå den stigende digitalisering af forsikringsmarkedet, og sikre en fortsat vækst og positionering som et at de absolut ledende forsikringsselskaber i Danmark. I den forbindelse var det afgørende at fastlægge en klar strategi og mål for den digitale kanal, og at etablere en web kanal analyseplatform der sikrer, at performance i kanalen bliver monitoreret og optimeret.

Digital strategi og webanalyse

Case: AlkaAlka valgte at involverer eCapacity’s strategikonsulenter i udviklingen af den nye produkt strategi, for bl.a. at skabe et stærkt fundament for at udvikle den digitale kundedialog. Efterfølgende udviklede eCapacity i tæt samarbejde med ledelsen i online kanalen, den digitale strategi der satte retningen og de ambitiøse mål for kanalen. Strategien definerede de centrale indsatsområder og konkrete strategiske projekter som Alka’s online organisation skulle fokusere indsatsen på, og satte en klar retning for organisationen i planperioden.

I strategiens planperiode, har eCapacity fungeret som strategisk sparringspartner, og har derudover udarbejdet den løbende monitorering af online forretningen, ved implementering af webanalyse platformen Adobe Analytics og Marketing Cloud. Det betyder bl.a. at der er udarbejdet kanal rapportering, der sammenkobler online kanalens data med Alkas forretning:

  • Udvikling af rammerne og modellerne for den strategiske og den taktiske rapportering.
  • Definition af de strategiske KPI’er og de underliggende forretningsdrivere, der er afgørende for at monitorerer udvikling i forretningen, og opsætning af måling af disse.
  • Præsentation, opsætning og automatisering af kanal rapporteringen fra Adobe Analytics.

Resultat

Alka har med afsæt i strategien fået placerer online, og online kanalens rolle, klart i forhold til de øvrige kanaler og der er skabt et strategisk fundament for den videre udvikling af kanalen.

Resultaterne af de strategiske initiativer og indsatsen i kanalen monitoreres løbende, imod målsætninger og der bliver sat fokus på hvor der skal justeres og foretages forbedringsindsatser.

in English