in English

Dansk Supermarked indkøbte nyt CMS og en række af Adobe’s online marketing produkter for at få de nødvendige værktøjer til at prioritere indsatserne i den daglige drift og optimere online salg og service.

Projektet involverede en ekstern teknisk implementeringspartner og Dansk Supermarked havde brug for ekspertrådgivning og sparring i forbindelse med webanalyse og den konkrete implementering af systemerne.

Implementeringen skulle understøtte virksomhedens mål om at drive online kanalen som en afgørende spiller i deres samlede forretning. Det var afgørende at de kunne foretage løbende rapportering, optimering og datadrevet udvikling af online forretningen på tværs af mange platforme, bl.a. in-store kiosk, mobil og web.

eCapacity som rådgiver og implementeringspartner

eCapacity fungerede som det afgørende bindeled mellem online forretning, intern IT og den eksterne CMS implementeringspartner og sikrede en fælles forståelse for opgaven og målet med projektet.

Projektet tog udgangspunkt i eCapacitys erfaring og strukturerede tilgang til webanalyse, herunder gennemførtes følgende konkrete aktiviteter:

  • Behovsafdækning – Definition og prioritering af målepunkter med udgangspunkt i interne krav og værdi for forretningen.
  • Implementeringsvejledning, med udgangspunkt i behovsafdækningen – Udarbejdelse af en detaljeret implementeringsvejledning til brug for den tekniske implementeringspartner.
  • Løbende support og sparring – Ekspertrådgivning i forbindelse med den konkrete tekniske implementering.
  • Test af implementering samt validering af datakvalitet i forhold til de opstillede krav og målepunkter.
  • Oplæring i brugen af systemer – Opsætning af rapporter og generel support i hverdagen samt ekspertrådgivning i forbindelse med optimering af online forretningen.

Undervejs i hele forløbet fungerede eCapacity som det kommunikative bindeled mellem alle involverede parter, og leverede den nødvendige  ekspertrådgivning og vejledning samt bidrog med inspiration, ideer og best practice indenfor området.

Resultat

Dansk Supermarked har nu det ønskede webanalyse-setup der understøtter strategien og målene for onlinekanalen, nu og i fremtiden.

Løsningen giver Dansk Supermarked mulighed for at dokumentere effekten af deres online forretning samt at agere i dagligdagen i forhold til optimering af de tiltag som ønskes gennemført, på kort og længere sigt.

Vil du læse mere? Du kan finde alle cases samlet her.

in English