TDC etablerer solidt strategisk fundament for online kanalen

in English

Strategisk Master Plan for Must Win initiativer i online kanalen

Koncernen ønskede at formulere en strategisk retning og fælles plan med klare mål for online kanalen. Planen skulle danne det nødvendige fundament for realisering af de konkrete indsatser, herunder sætte klare mål og KPI’er, som sikrer at der kan følges struktureret op på om kanalen udvikler sig rigtigt og med den nødvendige hastighed.

Strategiske og taktiske Must Win initiativer i en samlet Master Plan

eCapacity fik ansvar for at drive processen med udarbejdelse af en samlet Master Plan for onlinekanalen, herunder at samle input og definere de centrale initiativer som skulle prioriteres samt komme med en anbefaling til hvordan man skulle sikre at indsatserne blev realiseret.

Processen involverede bl.a. følgende aktiviteter og leverancer:

  • Interview med væsentligste beslutningstagere i organisationen.
  • Definere de Must Win initiativer der skal prioriteres for at realisere online kanalens forretningsmæssige mål, samt komme med konkrete anbefalinger til implementering.
  • Udarbejde et roadmap der prioriterer de initiativer der skal gennemføres i kanalen indenfor den aftalte periode.
  • Definere kanalens rolle, herunder fokus på centrale multi-kanal initiativer samt klarlægge de centrale snitflader i forhold til de øvrige kanaler og interessenter i organisationen.
  • Konkretisere initiativer og fastlægge strategiske og operationelle KPI’er for online salg og service på område- og funktionsniveau.

TDC ønskede at involvere eCapacity som specialister indenfor digital strategi- og forretningsstrategiudvikling, og med en lang erfaring i strategisk udvikling af onlinekanalen i større virksomheder.

Resultat:

Ved at bringe erfarne eksterne kompetencer og ressourcer fra eCapacity ind i strategiudviklingen, blev der etableret et solidt strategisk fundament for de nødvendige initiativer.

Organisationen kunne nu arbejde efter en fælles Master Plan for onlinekanalen med konkrete mål helt ned på det enkelte funktionsområde.

Med eCapacity ved roret i denne omfattende konsolidering af planer for onlinekanalen fik vi skabt et godt fundament til at lykkes med vores målsætninger. Det var især positivt at alle relevante parter blev involveret i processen og har taget ejerskab for den samlede plan.”

– Camilla Amstrup

 

Vil du læse mere? Du kan finde alle cases samlet her.

in English