TOP-TOY digitaliserer Fætter BR og TOYS”R”US

in English

Digitalisering af Fætter BR og TOYS”R”US – 2 brands, 10 sites, 6 måneder.

TOP-TOY Group er den markedsledende legetøjsdetaillist i Norden og sidder på de to kendte kæder BR og TOYS”R”US. eCapacity blev involveret som strategisk rådgiver og projektleder, da TOP-TOY ønskede at positionere det stærke brand TOYS”R”US i en ledende position digitalt. di

  • I første omgang var målet for TOP-TOY at lancere fire effektive e-commerce websites, hvor det skulle være let for kunden via mobil, tablet eller desktop at handle blandt det store udvalg af legetøj. Succeskriterierne var således online salg, overblik over det store sortiment og høj website-performance for at sikre en god kundeoplevelse.

”For at sikre den nødvendige fremdrift og sikkerhed valgte vi fra starten at lade eCapacity varetage styringen af projektet. Udover deres erfaring med ledelse af e-commerce og web-projekter formår eCapacity at udføre et bredt spektrum af opgaver – lige fra de strategiske og forretningsmæssige til de dybt specialiserede. Senior Strategikonsulenten og folkene fra eCapacity var ikke blot eksterne konsulenter men blev med deres deltagelse og involvering en naturlig del af dagligdagen i mit onlineteam. Endelig er det en kæmpe fordel at have konsulenter, der selv har haft ansvaret for og ledet store online forretninger og derfor kender til alle de forretningsmæssige muligheder og udfordringerne i et projekt som dette.”

– Mads Vangkilde, eCommerce Manager for BR og TOYS”R”US

Alle sites blev lanceret til tiden og inden for de budgetterede rammer i de planlagte markeder (Danmark, Sverige, Norge og Finland), og fra første lanceringsdag har sites levet op til de forventede mål.

  • TOP-TOY besluttede at involvere eCapacity igen, da deres andet brand ”Fætter BR” skulle digitaliseres.
Digital Strategi, Projektledelse, Web analyse, Leverandørvalg, Rapportering

TOP-TOY valgte at opbygge en helt ny Fætter BR-webshop, der blev lanceret i ikke mindre end fire markeder.

Da julesalget er af meget stor betydning i legetøjsbranchen, var det et ufravigeligt krav, at det hele skulle leveres inden julesalget.

De nye webshops blev åbnet i de planlagte markeder inden julesalget og leverede julegaver til de mange nye online shoppers. Det nye omni-kanal setup giver et stærkt afsæt til branchens mål og udfordringer.

”Det har været et fantastisk spændende og komprimeret forløb at etablere 10 nye hjemmesider med fire webshops på den meget korte tid, der var til rådighed. Det ville ikke have været muligt at realisere, uden den assistance vi fik af eCapacity. eCapacity kom ind med en meget kompetent og ligetil stil, der passer rigtig godt til vores TOP-TOYs-kultur. eCapacity forstod vores problemstillinger og løftede opgaver, hvor det var nødvendigt – uanset opgavens natur – for at lykkes med projektet til tiden.”

– Mads Vangkilde, eCommerce Manager hos TOP-TOY

Processen

Allerede i den indledende projektetablering valgte TOP-TOY at involvere eCapacity – dels for at afdække det forretningsmæssige potentiale og dels for at hjælpe med at nå målsætningen om at lancere på bestemte tidspunkter.

Første skridt i begge processer var at udvikle en detaljeret business case, som dannede grundlag for den efterfølgende prioritering af investeringerne.

Herefter beskrev eCapacitys konsulenter alle TOP-TOYs ønsker og forventninger i en kravspecifikation.

Med kravspecifikationen i hånden kunne man herefter matche de ønskede krav med mulige leverandører i eCapacitys leverandørdatabase og komme hurtigt i gang med at udvælge de endelig partnere og få sat projektet i gang.

I det efterfølgende implementeringsprojekt arbejdede en projektleder fra eCapacity fast hos TOP-TOY for at sikre, at hele projektet kom i mål til den aftalte tid, i den aftalte kvalitet og inden for de mange forskellige spor, der er i denne type projekt. eCapacitys viden inden for tilsvarende løsninger er blevet brugt til at opbygge processerne inden for bl.a. e-commerce, produktmanagement, kundeservice, logistik, budgettering og distribution.

eCapacitys rolle som strategisk projektleder har været at give forretningsmæssig sparring inden for e-commerce, herunder at undgå de mange faldgruber, der er ved store weblanceringer. Dertil har eCapacity fungeret som projektleder med det overordnede ansvar for projektet fra indledning til implementering, herunder varetaget koordinering med den interne it-afdeling, leverandørstyring m.m.

Udover projektledelse har eCapacity fungeret som specialist i flere af de enkelte projektspor og bl.a. været involveret i weblager og logistik, integration til produktdata og ERP, SiteCatalyst tracking (inkl. Recommendations og Test & Target), implementering af ny Payment-udbyder.

 

Mads Vangkilde er senere blevet ansat hos eCapacity som følge af det gode samarbejde i TOP-TOY.

in English