En e-handels strategi er mere end blot et nyt website. Når man sælger og servicerer sine produkter på nettet bør websitet anskues, som en distributionskanal på lige fod med forhandlere, butikker, kundeservice eller kørende sælgere. Det betyder også at en e-handelsstrategi handler om langt mere end blot at lave et nyt website.

Webkanalen skal håndteres med samme professionalisme, som de øvrige salgskanaler i en virksomhed. Der skal sættes mål, eksempelvis. hvor stort er potentialet for e-handel i virksomheden? Målene skal kendes i hele organisationen således, at eks. marketing folkene ved, hvor mange kundeemner de skal drive ind til websitet med deres aktiviteter – kundeservice skal være bemandet og klar til at modtage henvendelser fra kunder, der har købt på nettet.

Professionalisme betyder naturligvis også, at der afsættes det rette niveau af ressourcer til at kunne drive web-kanalen til det ambitionsniveau, der er sat i målsætningerne. Ressourcer er både i forhold til mandskab og økonomi for derved at være i stand til at videreudvikle kundetilfredsheden og resultaterne. Det nytter ikke kun at bruge 1 person, hvis 50% af kunderne på et eller andet tidspunkt i købsforløbet anvender websitet. Nogle af de elementer der kan indgår i en e-handels strategi er:

Målsætninger – hvad er det for forretningsmæssige mål vi  skal opnå med vores online aktiviteter, hvad skal der omsættes for, hvor mange kundeleads til skal sendes til vores Account Management, osv.. Realiserer vi vores fulde potentiale i dag, når vi sammenligner med vores konkurrenter, andre brancher og kundernes efterspørgsel. Opretholder vi vores markedsandel på nettet?

Produktudbud – hvilke produkter skal præsenteres  og serviceres på websitet? Hvilke produkter skal sælges i hvilke afsætningskanaler, hvordan er lønsomheden på de forskellige produktkategorier i webkanalen osv.?

Kanaler – Hvordan skal samspillet være med virksomhedens øvrige kanaler, som kundeservice, butikker, forhandlere? Får man rabat online? Kan medarbejderen i butikken se at kunden har købt et produkt online? Hvor stor en betydning har websitet for salget i de øvrige kanaler?

Medarbejdere – Har vi den rette sammensætning af internet kompetencer i virksomheden? Hvilke opgaver vil vi lave selv og hvilke skal vi outsource?

Teknologi – understøtter vores tekniske platform det vi gerne vil i dag og gør den det også, når vi ser 2 år frem i tiden? Ovenstående er blot et udsnit af nogle af de ting, der kan indgå i en e-handels strategi. Alt efter virksomheden og situationen vil nogle af spørgsmålene være mere relevante end andre.

E-handels strategien skal sikre at det fulde forretningsmæssige potentiale, der ligger i webkanalen realiseres. Det er først derefter man begynder, at se på hvordan websitet skal udformes.