Irma vælger ehandelsplatform til digitalt supermarked

in English

Valg af den rette e-handelsplatform. Udbud og leverandørvalg til ny eCommerce platform

Irma havde behov for at foretage en udskiftning og reetablering af en samlet IT platform til at drive det nye digitale supermarked – fra ERP system, eCommerce platform til design af den digitale kundeoplevelse. Irma valgte at lade eCapacity gennemføre behovsafklaringen, pre-kvalifikation af leverandører og gennemfører udbudsprocessen og leverandørvalget.

Det skulle derfor være en løsning, som kunne eskalere i takt med at forretningen vokser.

eCapacity har gennemført leverandørvalgsprocessen i tæt samarbejde med Coop og Irma, og med flg. primære leverancer:

  • Behovsafdækning og udarbejdelse af RFP udbudsmateriale.
  • Pre-kvalifikation af systemer og leverandører til ERP leverancen, eCommerce platform udviklingen, design og interaktionsdesign.
  • Gennemførelse af udbudsproces.
  • Leverandørvalg og kontraktforhandlinger.
  • eCapacity har desuden bistået IrmaTorvet med en række andre opgaver, herunder f.eks. organisatoriske snitflade definitioner mv.

eCapacity baserer pre-kvalifikationen af leverandører til projekter som dette, på en detaljeret kortlægning af de leverandører der er på det danske marked. En kortlægning der tager udgangspunkt i eCapacity’s leverandør database, og som indeholder detaljeret informationer om de enkelte leverandører, deres styrker/svagheder, kultur match, kompetencer osv. der bl.a. er samlet fra de mange udbudsprocesser og den erfaring eCapacity har fra ledelse af en lang række internet projekter.

Kontakt Per Rasmussen, og hør mere om hvordan eCapacity kan hjælpe med at gennemføre udbudsprocessen og leverandørvalg i forbindelse med investeringer i digitale forretningsprojekter.

in English