Performance mangement rapportering og dashboards i automatiserede løsninger

Monitorering af den digitale forretning er nødvendig for mange forskellige interessenter i virksomheden, men ikke al data er relevant for alle. Hvor meget, du får ud af dine data, afhænger i høj grad af, hvilke KPI’er der bliver præsenteret for hvilke interessenter – og ikke mindst hvordan data bliver visualiseret. Vi kan bistå din virksomhed i en lang række beslutninger:

 • Rapporteringsstruktur på tværs af forretningsområder og enheder
 • KPI udarbejdelse
 • Targets, forecasts og budgetter
 • Best practise. Vi bruger vores branche- og digitale erfaring. Derved sikrer vi dig, at du undgår at bruge ressourcer og tid på projekter, der ikke bringer din virksomhed værdi
Dashboard Løsning - Præsentation Ipad

Rapporteringsformater:

For en rapportering, der dækker over længere periode f.eks. en uge, måned eller kvartalvis, kan en automatiseret løsning med fast interval for udsendelse eller opdatering være:

 • Excel – data fra både Adobe Analytics, Google Analytics samt en lang række andre databaser eller API’er kan rapporteres helt eller delvist automatisk i Excel
 • PDF – udsendelse af rapporter fra Adobe Analytics, Google Analytics samt andre databaser kombineret og hver for sig kan automatiseres og udsendes som PDF

Live visualisering egner sig godt til at følge op på afgørende digitale aktiviteter. Live visualiseringsværktøjer kan samtidig sammenholde aktuelle aktiviteter med forecast.  Det giver gode muligheder for at reagere på udsving og sætter den digitale performance i fokus. Det kan gøres med:

 • Live Dashboards med mange datakilder
 • Google Analytics dashboards
 • Adobe Analytics  dashboards

Måden vi arbejder på:

 • Vi sikrer en ensartet metode igennem hele rapporteringsforløbet både på tværs af afdelinger, produkter og brands
 • Vi afstemmer behov i forhold til interessenter, tidsramme og budget
 • Vi er i tæt dialog med jeres/vores implementeringsfolk for at sikre datakvaliteten. Vi tror på, at store beslutninger kan træffes på baggrund af data; derfor er det vigtigt at sikre data-outputtet helt ned til sidekoden

Rapportering og Dashboard løsninger

Relevant for dig eller din virksomhed?

Kontakt os for en uforpligtende snak, hvor vi kan tale mere om jeres situation.

Kundereferencer og cases:

Rapportering og Dashboard løsninger hos Velux     Rapportering og Dashboard løsninger hos TDC     Rapportering og Dashboard løsninger hos TopToy

Se alle kundereferencer